TROSANI CZ&SK

cs  
banner

Učebna

Vzhledem k velikosti českého trhu i samotného Česka se neubíráme cestou regionálních školitelů.

Takto snížené režijní náklady nám umožňují zachovat přijatelnou cenu kurzů při zachování nejvyšší úrovně a nabízet výhodné startovací komplety.

 • Profesionální pracoviště pro každého účastníka
  U nás kurzy probíhají ve skutečné učebně a ne v nehtovém studiu. Proto se u nás absolventi nedělí o jednotlivá místa a ani nestřídají při praktické části. Čas věnovaný praktické části je tak 100% využit.
 • Individuální přístup při praktické části
  Metodou výuky formou názorného předvedení jednotlivého pracovního kroku s následnou individuální kontrolou zvládnutí zadaného pracovního úkolu provedeného na modelu, umožňuje zachytit a opravit sebemenší chyby ihned v počátku. Individuální přístup tak umožňuje i úplným laikům zvládnutí technologie a snadný start v podnikání, odborníkům pak rozšíření vzdělání.
 • Barevná skripta
  Vycházejí z konceptu výuky vytvořeného předními osobnostmi z oboru. Jejich součástí je i detailní barevný pracovní postup nejenom modelace, ale i manikúry.
 • Nezanedbatelnou výhodou pro vzdálenější účastníky je poloha 10min jízdy autem nebo trolejbusem od nádraží (vlakového i autobusového). Sídlo firmy se nachází na hlavní třídě s možností bezproblémového parkování před vstupem do naší firmy.
 • Naše řešení navíc snižuje režijní náklady s příznivými důsledky pro Vás:
 • Adekvátní cena kurzu při zachování nejvyšší úrovně vzdělání
 • Výrazné slevy na kurzovné pro nově vzniklé nehtové studio
 • V konečném součtu je tak naše řešení včetně cesty i ubytování většinou lacinější
 • Garance odučených počtu hodin

 

Nejbližší kurzy

Copyright ©2024 TROSANI CZ&SK s.r.o. | Developed by GOOD AGENCY